Handel na targowisku bez działalności gospodarczej

Generalnie wszystkim osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą zalecamy jej oficjalne założenie i zarejestrowanie. Sprzedawanie zdecydowanej większości produktów i usług wiąże się z koniecznością zapłacenia od przychodów uzyskanych z tej działalności podatków dochodowego, vat i ubezpieczenia.

Obrót na rynku jest rodzajem działalności gospodarczej, ponieważ jest to ciągła działalność handlowa zorganizowana w rozumieniu sztuki. Ustawa 2 z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Biuletyn Ustawodawczy 2010, nr 220, § 1447, zm.) D. ). W efekcie każdy, kto chce rozpocząć działalność handlową na rynku, musi przestrzegać wszystkich procedur związanych z przedsiębiorczością.

Od tej zasady występują jednak nieliczne wyjątki, które postaramy się opisać w tym artykule.

Pierwsza sytuacja to sprzedaż bielizny. Jagody leśne, grzyby i zioła można zbierać samodzielnie lub sprzedawać z udziałem bliskich krewnych bez płacenia podatku dochodowego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak dochodów ze sprzedaży surowców (kory, igieł sosnowych, choinek itp.) pochodzących z innych roślin lub lasów.

Drugi przypadek dotyczy sporadycznej sprzedaży. Jak wyjaśnia poznański MSR, jest to zazwyczaj sprzedaż jednorazowa, głównie sprzedaż na własny użytek, taka jak odzież, książki i sprzęt AGD. Co to jest czarna aktywność?

Trzeci przypadek dotyczy działalności nierejestrowanej. Jest to określane jako forma działalności, która pozwala przedsiębiorcom robić wszystko, co robią, ale nadal jesteś praktycznie zobowiązany (np.). Zgłoszenie do CEIDG Zgłoszenia Działalności Gospodarczej lub Zgłoszenia jako Płatnik ZUS).

Są jednak dwa warunki, które muszą być spełnione. W miesiącu kalendarzowym dochód nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia (1300 zł w 2020 r.). W ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie podjęto żadnej działalności.

Prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej nie jest zwolnione z podatku dochodowego, ale związane z tym procedury są minimalizowane, a wydatki i dochody rozliczane są tylko raz w roku według zeznania podatkowego PIT-36.

Handel na targowisku bez działalności gospodarczej a ustawa

Na rynku można sprzedawać zarówno „z samochodu”, jak i „ze stoiska”. „Targowisko” jest zdefiniowane w § 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych i podatkach lokalnych. Zgodnie z tą definicją rynek jest miejscem sprzedaży, transakcją. Wyjątkiem są budynki lub części budynków. Dlatego rynek to nie tylko rynek, ale kolejne miejsce, w którym odbywa się sprzedaż. Dotyczy to nie tylko rynków ustanowionych przez kongregację, ale wszędzie indziej.
Zgodnie z art. Rada Miasta, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, może ustalać stawki rynkowe nakładane na osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie sprzedawane na rynku.

 

Może Ci się również spodoba