Studia podyplomowe język angielski.

Studia podyplomowe język angielski Kraków jest bardzo popularnym kierunkiem studiów. Pozwala na poszerzenie kwalifikacji zawodowych, ale również możliwości zatrudnienia. Pozwala rozwinąć sprawności i umiejętności językowe. Na studiach głównym celem jest opanowanie czytania ze zrozumieniem, słuchania, pisania, mówienia oraz struktur gramatycznych języka. Zajęcia przygotowują do odpowiednich egzaminów. Aby uzyskać całkowite kwalifikacje trzeba ukończyć jeden z wymienionych certyfikatów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE).

 

Po pozytywnym ukończeniu posiadamy uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasach dwujęzycznych. Studia robione są również przez nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, a także wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zajęcia najczęściej trwają 3 semestry, ponieważ nauka języka wymaga dużo czasu i wysiłku. Zajęcia wiążą się z nauką, jak i praktyką, dzięki czemu wiedzę, którą otrzymujemy możemy od razu wykorzystać podczas zajęć.

Może Ci się również spodoba