Tłumaczenia przysięgłe

Warto pamiętać, że nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym. Konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków, które są wymagane. Dodatkowo trzeba zdać egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po zdanym egzaminie tłumacz dostaje specjalne uprawnienia i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe Warszawa są niezbędne jeśli potrzebujemy tłumaczenia oficjalnego dokumentu z poświadczeniem jego autentyczności i wiarygodności.

 

Tłumaczy pod przysięgą ważności, oraz bierze za nią odpowiedzialność prawną. Uwierzytelnienie następuje dzięki przybiciu urzędowej okrągłej pieczęci oraz podanie informacji o numerze dokumentu w repertorium tłumacza. Tłumaczone są dokumenty specjalistyczne i oficjalne, urzędowe i sądowe, np. testamenty, akta, wyroki sądowe, dokumenty bankowe. Zazwyczaj tłumacz specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, np. prawo, medycyna, przemysł. Jeśli klient poniesie jakiekolwiek straty z powodu złego tłumaczenia, może ubiegać się o odszkodowanie. Należy się również liczyć z wyższymi stawkami tłumaczeń, ze względu na ponoszoną odpowiedzialność.

 

Może Ci się również spodoba