Dofinansowanie do szkolenia pracownika

Szkolenie pracowników jest ważnym aspektem udanego biznesu. Dobrze przeszkoleni pracownicy mogą skuteczniej wykonywać swoją pracę, co przekłada się na poprawę wyników finansowych firmy.

Ważne jest, aby pracownicy uczyli się nowych umiejętności i byli na bieżąco ze zmieniającymi się technologiami.

Jako właściciel firmy możesz zachęcać pracowników do zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia swoich zdolności technicznych dzięki szkoleniom pracowniczym.
Dobrze wyszkoleni pracownicy mogą sprawić, że Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna na dzisiejszym, coraz bardziej opartym na technologii, konkurencyjnym rynku.

Szkolenie pracowników może również pomóc w zmniejszeniu rotacji pracowników, co pomoże Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze.
Szkolenie pracowników nie jest darmowe, ale można zaoszczędzić pieniądze, szkoląc pracowników we własnym zakresie.

Szkolenie pracownika może być tez dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, lub z jednego z programów funduszy rozwojowych UE.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie do szkolenia pracownika, to wiedz, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany przez Fundusz Pracy. Jego celem jest dofinansowywanie szkoleń pracowników i przedsiębiorców w celu dostosowania ich umiejętności i zdolności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. KFS wspiera przedsiębiorców w oparciu o pomoc de minimis, czyli bezzwrotną pomoc publiczną dla przedsiębiorców.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do 80% na szkolenie swoich pracowników (wkład 20% należy wnieść osobiście). Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – mogą uzyskać dofinansowanie na 100% poziomu szkolenia. Środki KFS przyznawane są przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą być wykorzystane na szkolenia i egzaminy podnoszących kwalifikacje pracowników.

Dofinansowanie edukacji ze środków KFS jest ogólnie dostępne i mogą z nich korzystać działające w Polsce firmy, urzędy i fundacje. Kwota do wykorzystania na pracownika to ok. 14 000 zł.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek są wyłączone ze składki.

Aby uzyskać środki, pracodawca musi złożyć wniosek do PUP (Powiatowego Urzędu Pracy) właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy. Takie wnioski można składać zarówno w urzędzie, jak i przez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego). Formularze takie powinny być dostępne na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo osoba pełniąca w PUP rolę doradcy klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie szkolenia pracowników.

Środki na szkolenie pracowników KFS przekazywane są na konto wskazane przez pracodawcę we wniosku. Beneficjent stypendium jest zobowiązany dostarczyć do miejscowego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia. Istotnym faktem dla pracodawców jest to, że dofinansowanie szkolenia dla danego pracownika można uzyskać niezależnie od rodzaju umowy czy liczby pracowników etatowych, dla których jest zatrudniony. Pracodawca może również skorzystać z dofinansowania szkolenia dla siebie na takich samych warunkach jak pracownicy.

 

Może Ci się również spodoba