Metody Marii Montessori w szkołach podstawowych

Maria Montessori to bez wątpienia jeden z największych autorytetów w kwestii wychowywania i nauczania dzieci. W szkołach podstawowych, które realizują nauczenie poprzez zastosowanie jej metod, dzieci są zachęcane do nauki oraz przyjmuje się, że młody człowiek z natury pragnie zgłębiać wiedzę i stale się rozwijać.

 

Do głównych postanowień metody zalicza się motywowanie i wspieranie uczniów w nauce, odrzucając równocześnie kary, które w żaden sposób nie wpływają na chęć pogłębiania wiedzy. Prywatna szkoła podstawowa, która oferuje nauczanie przy pomocy metod Montessori, szczególną uwagę poświęca zindywidualizowanemu trybowi nauczania i oceniania, rozwijania praktycznych umiejętności, takich jak sztuka wystąpień publicznych czy radzenie sobie ze stresem i tremą oraz kładzie duży nacisk na naukę poprzez doświadczenia i eksperymenty, co pozwala na zrozumienie poszczególnych zjawisk. Taki tryb nauczania pozwala na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i zainteresowań ucznia, dzięki czemu znacząco może wpłynąć na jego rozwój oraz chęć pogłębiania wiedzy w kolejnych latach edukacji.

 

Może Ci się również spodoba